indonesaEnglish


Jumat, 02 Februari 2018

HIDUP BERAGAMA, HIDUP BERKETUHANAN

Jumat, 02 Februari 2018

CONTRIBUTOR
CAK MUNG


HIDUP BERAGAMA, 
HIDUP BERKETUHANAN
 Hidup beragama adalah hidup berketuhanan , yaitu hidup yang senantiasa mengikuti aturan , ketentuan dan amanah Tuhan.

■ Manusia beragama , adalah manusia hidup berketuhanan , yaitu manusia yang dengan kebersihan hatinya , tidak dikuasai oleh nafsu , ego , gengsi , emosi , dan ambisi , mampu mengenali Tuhan , senantiasa mengingat , mengkaitkan , melibatkan , mendahulukan , mengutamakan , serta mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan , dimana Tuhan senantiasa memberi informasi petunjuk haqiqi kepada manusia , untuk pedoman kehidupan , dalam kehidupannya beramal ibadah kepada Tuhan , sehingga selamat , tenang , tentram , damai , merdeka dan bahagia dalam kehidupan.

■ Kebersihan hati adalah anugrah , hidayah dari Tuhan kepada manusia

■ Hanya Kuasa Tuhan lah , yang bisa membuka dan membersihkan hati manusia , karenanya untuk membersihkan hati , mohon dan mohonkanlah kebersihan hati kepada Tuhan , dimana dengan kebersihan hati itu , untuk beramal ibadah lebih kepada Tuhan.
Insya Allah

Kembali : ARTIKELTerkini Indonesia

Terbaik Indonesia

Belanja Indonesia Lihat Lebih Lengkap >>>
Travelling Kita

Comments
0 Comments
 
Copyright ©2015 - 2024 THE COLOUR OF INDONESIA. Designed by -Irsah
Back to top
THE COLOUR OF INDONESIA